ใช้งานมา 100420 ก.ม. 62 เดือน ครับ
ใครที่กลัวจะขาดก่อน 120000 ไม่ต้องกังวลครับ