มอเตอเอกโปจะมาแล้วนี่ไงคะ ลองไปโฉบๆดูก็ๆได้ เผื่อจะได้อะไรดีๆกลับมา