***** โปรโมชั่น ลด50% (เฉพาะสินค้าที่ระบุเท่านั้น)