คุณตาลเจ้าของร้าน พร้อมยินดีให้บริการ กับผลงงาน Jazz พ่นโคมดำมุมส้ม พ่นโคมไฟท้าย และ ไฟโลโก้ค่ะ