ผมจอง 1 อัน ครับ
ถ้าโอนเงินเสร็จแล้วจะแจ้งทาง E-Mail ครับ