1 อันครับ

ถ้าโอนผ่าน K-Cyber Banking
จะเอาหลักฐานส่วนไหนแจ้งครับ