โพสต์นี้สำหรับอัพเดทการสั่งจอง และ สถานะการชำระเงินครับ
======================================================

รายชื่อจอง
เนื่องจากมีรายการสั่งเก่าจำนวนมาก ทำให้ยาวเกินไปสำหรับการโพสต์ จึงขอย้ายออกไปเก็บไว้ข้างนอกนะครับ

LOT #27 70 ชิ้น |
1. คุณ dekrayum55 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051642TH
2. คุณ iNutto จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051656TH
3. คุณ nizzy suza จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051660TH
4. คุณ kopatine จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051673TH
5. คุณ Mituna จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051695TH
6. คุณ mbassy303 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051687TH
7*. คุณ BOY HKF26 จำนวน 3 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ850051700TH *****
8. คุณ poomares จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
9. คุณ lamai จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
10. คุณ nOsFeratu จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
11. คุณ mangmuanman จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
12. คุณ vigger จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
13. คุณ TOPCHAKRIN จำนวน 20 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) (มารับของเอง)
14. คุณ taebeck จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
15. คุณ kanchat จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
16. คุณ hongfouyhong จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
17. คุณ nuikorn จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
18. คุณ tingtong จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
19. คุณ oogy จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
20. คุณ Ford earnny จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301060TH
21. คุณ ARNON จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301073TH
22. คุณ peungnana จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301095TH
23. คุณ angeleng จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301095TH
24. คุณ amarinjang จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301100TH
25. คุณ oliver จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301113TH
26. คุณ livezone จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301127TH
27*. คุณ moonum จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EJ849301135TH *****

LOT #28 40 ชิ้น |
1. คุณ joeloei จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
2. คุณ nudongtang จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
3. คุณ Natsu จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
4. คุณ monamona จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
5. คุณ teddybearpan จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
6. คุณ AheKung จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
7. คุณ TitlebasiC จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
8. คุณ Kuang11 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017800TH
9. คุณ khunball จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017813TH
10. คุณ thuwasirasuk จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017827TH
11. คุณ cintaisayang จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017835TH
12. คุณ qassaq จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017844TH
13. คุณ suttisarn จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017858TH
14. คุณ shinhoric จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017861TH
15. คุณ Mai66 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017875TH
16. คุณ dorapanda จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK227017889TH
17. คุณ ตัวการ์ตูน คุง จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
18. คุณ Seamon จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998902TH
19. คุณ Bodyguard จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
20. คุณ onilucifer จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
21. คุณ tuinui02 จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
22. คุณ unite จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226774887TH
23. คุณ sakulnee จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226774873TH
24. คุณ ภวัต จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226774895TH
25. คุณ mellallmay จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998916TH
26. คุณ GartoonZaa จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998920TH
27. คุณ potaehard จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998933TH
28. คุณ AiwCake จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998947TH
29. คุณ baswanted จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK226998955TH


LOT #29 30 ชิ้น |
1. คุณ anek prakobsuk จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
2. คุณ crab20july จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
3. คุณ Thanachai จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
4. คุณ oonlman จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
5. คุณ tiky2815 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
6. คุณ CHACKMAN จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
7. คุณ anan chai จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
8. คุณ bomberman จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
9. คุณ torzaguza จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
10. คุณ Natheethip จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
11. คุณ sukhap_mim จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
12. คุณ promma จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK189893636TH
13. คุณ วิจิตรา จำนวน 3 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EK189893622TH
14. คุณ aeaja จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
15. คุณ NUNTIYAKU จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)EX07114425TH
16. คุณ Mosta จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
17. คุณ Milanista จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
18. คุณ ฐานิศชย์ จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX07114411TH
19. คุณ Ekkayoot จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX07114408TH
20. คุณ karnnaree จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX07114439TH
21. คุณ mrchanathip จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
22. คุณ heyboy จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
23. คุณ tran2616 จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
24. คุณ Anek จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX047152851TH
25. คุณ cHayapAt จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว)
26. คุณ motaro จำนวน 2 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX047152862TH
27. คุณ alisa.sup จำนวน 1 อัน (แจ้งโอนเงินแล้ว) (ได้รับเงินแล้ว) EX047152882TH