[size="5"]พี่ๆ ท่านใดต้องการตรวจสอบว่าอู่มาตรฐานในเครือกรุงเทพประกันภัยอยู่ใกล้บ้านท่านไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ลิงค์นี้ครับผม

[url=http://www.bangkokinsurance.com/home/garage.asp?key=62&region_code=MD]