ตอนนี้พี่ๆ ท่านใดที่เป็นลูกค้าของกรุงเทพประกันภัย เพียงแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันก็สามารถนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพ 50 รายการฟรีที่ Bridgestone a.c.t. วันนี้ - 30 กันยายนนี้นะครับ