แม่ครับถ้าแม่ได้อยู่กับหนูตอนนี้หนูอยากจะบอกแม่ว่า แม่ครับ หนูรักแม่นะครับ