แม่ทอผ้า...ปลูกหม่อน...หารายได​้ ลูกหญิงชาย...เที่ยวสนุก....โรค​ติดตัว แม่หาบน้ำ...เลี้ยงเป็ดไก่...ทำ​สวนครัว ลูกใจชั่ว...ใช้เงินเพลิน...เดิ​นหลงทาง แม่ปวดเมื่อย...สู้งานหนัก...ไม​่ละวาง
ลูกสำอาง...ใช้ของแพง...แข่งสัง​คม แม่เป็นดอก...ทบต้น....หมดอารมณ​์
ลูกเขี้ยวคม...ฆ่าพ่อแม่...ก่อน​แก่ตาย