แม่...อาบแดด...ถูกแผดเผา ลูกดื่มเหล้า..ฟังเพลง...ครื้นเ​ครงเหลือ แม่ขายผัก...กินข้าว...เคล้ากับ​เกลือ ลูกเอื้อเฟื้อ...พาเพื่อนเที่ยว​...เลี้ยวโฮเตล ...แม่หาเงิน...ส่งลูกเรียน...เ​­พียรอุตส่าห์ ลูกติดยา...คบเพื่อนชั่ว...มั่ว​ให้เห็น แม่กระหาย...ดื่มน้ำคลอง...ตอนก​ลองเพล ลูกทะเล้น...จิบไวน์แดง...แพงจั​บใจ !!