รักแม่เช่นกันก๊าป

แต่ผมเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ รักแม่ที่สุดเยยก๊าป