เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา ผมได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากกรมธรรม์ของพี่ๆ เพื่อบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นจำนวนเงิน 4,400 บาท จากกรมธรรม์ทั้งหมด 44 ฉบับและยังมีเงินที่ยังไม่ได้บริจาคอีก 2,600 บาท จาก 26 กรมธรรม์ ซึ่งผมจะทยอยนำสิ่งของไปบริจาคเรื่อยๆ ครับ

ขอบคุณมากครับผม ^^