ชุดไปตัดหมอกมีตัวกรอบดำมั้ยครับ และขอราคาชุดไฟตัดหมอก แตร กันรอยท้าย เคปล่า สำหรับ 5 ประตู ชุดฉุกเฉิน FORD
และโลโกมีไฟด้วยครับ