มาใหม่ครับ โลโก้มีไฟ
เมื่อเปิดไฟ จะดป็นสีฟ้าเมื่อเยรคจะเป็นสีแดง

ถอดโลโก้ออกแล้วติดชุดโลโก้...เข้าไป..ต่อสายไฟ หรี่ /เบรคครับ..
เมื่อเปิดไฟหน้าจะเป็นสีฟ้าครับ..เวลาเบรคจะเป็นสีแดงครับแกะโลโก้ออก(จะเห็นเดือยที่โลโก้/และรูที่ตัวรถ)นำโลโก้มา..ลอกเทปออก..ติดโลโก้ลงไปพร้อมนำไปติดกับตัวรถแล้วครับ...นำสายไฟเข้ารูของตัวรถ..เดินสาย ไฟหรี่/ไฟเบรค