เอาพนักพิงหัวออกแล้วจะทำให้เบาะหลังนั่งสบายขึ้นเยอะครับ