ไม่เคยนั่งนานครับ แต่เบาะน่าจะชัน

ขาไม่ติด เคยนั่งของมาสด้า 2 ขาติด แปลว่าของเรากว้างกว่า