ต้องดึงที่พิงหัว ขึ้นให้สุด ไม่งั้นจะติดหลังนั่งไม่สบาย