ติดที่พิงหัวต้องยกมันให้สูงขึ้น ทางไกลคงไม่สบาย รถต้นแบบเค้าสามประตูเลยไม่ค่อยได้เน้นที่เบาะหลังเท่าที่ควร