ต้อง ลอง ไป ถาม คน เคย นั่ง เพราะยังไม่เคยลอง
แต่คงลำบากคนนั่งหลัง มันชันอยู่บ้างค่ะ